SRPT Galați: Fișa postului schimbată după bunul plac - Două persoane pe aceeași funcție

Lider sindical din poliție, cercetat disciplinar pentru curajul de a sesiza nereguli la ocuparea unor funcții de conducere la SRPT Galați.

SRPT Galați: Fișa postului schimbată după bunul plac - Două persoane pe aceeași funcție

Acesta acuză conducerea SRPT Galați, de modificarea Fișei postului, pentru a accede în aceste funcții, ofițeri care nu îndeplineau criteriul de studii.

Reprezentanții sindicatului au formulat solicitări pentru lămurirea situației, către Ministerul de Interne și Ministrul Marcel Vela, însă până la acest moment nu a sosit niciun raspuns oficial.

Fișa postului înainte și după modificare

În luna octombrie 2019, cms.șef. de poliție Bărbulescu Marcel - Șeful SRPT Galați, prin dispoziție a împuternicit pe o perioada de 6 luni să ocupe funcția de adjunct șef SRPT Galați (a doua împuternicire) pe cms.de poliție Macovei Cristian. Acesta din urma a ocupat până la momentul celor 2 împuterniciri, funcția de șef serviciu la Serviciul Județean de Poliție Transporturi Vrancea, funcție ocupată prin concurs.

Întrucât funcția de șef serviciu din cadrul SJPT Vrancea nu era ocupată, fiindcă șeful SJPT Vrancea (cms. Macovei C.) era împuternicit adjunct șef secție la SRPT Galați, pe funcția de șef serviciu SJPT Vrancea a fost împuternicit cms.șef. Tărlungeanu Petrea. La începutul lunii martie 2020, cms.șef. Târlungeanu Petrea și-a încetat raporturile de serviciu prin pensionare. Astfel, după ieșirea la pensie a cms. Târlungeanu Petrea, deoarece șeful SJPT Vrancea (cms. Macovei Cristian) încă mai era împuternicit adjunct SRPT Galați, funcția de șef SJPT Vrancea fiind vacantă pentru o perioadă de o lună, șeful SRPT Galați a delegat ca șef SJPT Vrancea pe scms. Dobrișan Bogdan - ofițer din cadrul SJPT Vrancea, până la sfârșitul lunii martie, respectiv 30.03.2020, deoarece acesta nu deținea studiile necesare pentru a fi împuternicit, respectiv ofițerul este absolvent cu diplomă de licență a unei Facultăți de Educație Fizică și Sport.

            La începutul lunii octombrie 2019 au fost întocmite fișele posturilor șefilor de birou/serviciu conform fișei-cadru ale posturilor de șef serviciu/birou pentru SRPT-uri întocmite de către Direcția Poliției Transporturi și transmise în teritoriu pentru conformare.

            Astfel acestea cuprindeau la capitolul B - CERINȚELE POSTULUI, punctul 3.1 pregătire de bază :

  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă ăntr-unul din următoarele profiluri/domenii/specializări: științe juridice/drept, economic/științe economice, științe sociale politice și administrative, științe militare, informații și ordine publică, științe inginerești.
  • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: științe juridice, sociale, economice, inginerești, militare, informații și ordine publică.

Conform celor de mai sus precizate de DPT în fișele-cadru, pentru a ocupa prin concurs/împuternicire o funcție de serviciu/birou, condiția elementară era ca polițistul să dețină din studiile enumerate.

            Deoarece, cu un motiv bine determinat, se dorea cu orice preț ocuparea funcției de șef serviciu la SJPT Vrancea de catre scms.Dobrișan Bogdan-Marian, însă nu aveau pârghiile legale și știau acest fapt, cms.șef. Bărbulescu Marcel împreună cu cms. Macovei Cristian, au ”umblat” la fișa postului, modificând mai multe aspecte, printre care și condițiile privind studiile deținuțe de către cei ce-și doreau a ocupa aceste funcții. Astfel, au modificat capitolul B - CERINTELE POSTULUI, punctul 3.1 pregătire de bază din ceea ce este enumerat mai sus în:

  • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă sau
  • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ”Bologna”).

         Bineînțeles, că această modificare nu o putea face numai în fișa postului șefului de serviciu SJPT Vrancea, fapt pentru care la sfarșitul lunii februarie 2020, a modificat toate fișele de post ale tuturor șefilor de servicii/birouri din cadrul SRPT Galați. Prin această modificare adusă, oricare ofițer, cu orice fel de studii, conform modificării, ce nu aveau legatură cu munca de poliție putea să ocupe o funcție de conducere, avantajandu-l totodată pe scms. Dobrișan Bogdan-Marian să poată fi împuternicit, cu toate că nu avea studiile necesare ocupării acestei funcții.

            Din luna februarie 2020, împotriva polițistului, au fost dispuse de către șeful SRPT Galați un număr de 3 cercetari disciplinare, pentru presupuse abateri, deoarece este președinte de sindicat.

Întrucât ofițerul desemnat ce l-a cercetat disciplinar, pentru unele dintre fapte a considerat legal că este nevinovat, datorită presiunii sub care lucra precum și a faptului că i s-a impus ca el să fie scos vinovat, a considerat că este mai bine să plece din cadrul SRPT Galați și s-a mutat la IPJ Galați.

            Ulterior unul dintre dosarele  de cercetare disciplinară a ajuns la data de 20.07.2020 la....scms. Dobrișan Bogdan-Marian, care deja din luna aprilie era împuternicit șef SJPT Vrancea și căruia cms.șef. Bărbulescu Marcel și cms. Macovei Cristian, au considerat că acesta le este dator.

            Cele expuse mai sus în vigoare și la momentul de față, astfel că prin dispozițiile emise de către cms.șef. Bărbulescu Marcel în calitatea sa de șef de SRPT Galați, dl.scms. Dobrișan Bogdan-Marian încasează indemnizație de comandă și salariul corespunzator indicelui de salarizare pentru funcția de șef al SJPT Vrancea. Astfel, prin dispozițiile abuzive și ilegale dispuse s-a creeat un prejudiciu statului român, atât prin împuternicirea scms.Dobrișan Bogdan-Marian la conducerea SJPT Vrancea, dar și în timp ce funcția era ocupată de către cms. Macovei Cristian, ce era ”delegat” ilegal ca și adjunct șef al SRPT Galați, asa cum s-a relatat și intr-o petiție anterioară.

            Se consideră faptul că prin faptele comise de către cms.șef. Bărbulescu Marcel și cms. Macovei Cristian au fost aduse atingeri grave instituției Poliției Române, prin modificarea fișelor posturilor, fiind încălcate prevederile și dispozițiile transmise de către Direcția Poliței Transporturi, pentru a fi cine trebuie în funcție, cu toate că nu deținea studiile necesare, creîndu-i-se acestuia un avanataj ”legal” prin modificarea abuzivă a fișei postului și pentru a obține foloase materiale, financiare.

Preluarea informațiilor din acest articol se poate face doar cu citarea cu link activ a sursei.