Pensionarii își vor recupera banii din pensiile micșorate în urma unor erori materiale - Președintele Iohannis a promulgat legea

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 28 aprilie, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Initiativa legislativa care apartine liberalului Florin Roman reglementeaza recuperarea pensiilor in urma unor erori materiale.

Pensionarii își vor recupera banii din pensiile micșorate în urma unor erori materiale - Președintele Iohannis a promulgat legea

Proiectul de lege adoptat decizional de Camera Deputatilor, pe 7 aprilie, completeaza legea 263/2010, in sensul reglementarii unei exceptii de la regula privind termenul general de prescriptie pentru recuperarea de catre beneficiarul dreptului de pensie a sumelor neplatite de catre organul administrativ competent din cauza unei erori materiale intervenite in procesul administrativ de evaluare, prelucrare si redactare a datelor in vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor inscrise in aceasta ori in sistemul electronic de punere in plata a deciziei.

"Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care, din cauza unei erori materiale, de calcul sau a oricarei greseli de redactare, omisiune sau mentiuni gresite, intervenite in procesul administrativ de evaluare, prelucrare si redactare a datelor in vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor inscrise in aceasta ori in sistemul electronic de punere in plata a deciziei, termenul general de prescriptie nu se aplica pentru recuperarea de catre beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplatite de catre casa teritoriala de pensii competenta", arata actul normativ.

Totodata, conform articolului 107, alineatul (1) din legea mentionata, "in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. Alineatul (2) al articolului 107, la care face referire amendamentul adoptat de deputati, prevede ca sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor".