Părinţii vor primi cel mult 185 lei/zi dacă își iau liber să stea cu copiii acasă în epidemia COVID-19

Părinţii care vor să beneficieze de noua lege privind acordarea unor zile libere pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, vor putea primi cel mult 185 lei pe zi, transmite avocatul Victor Stănilă.

Părinţii vor primi cel mult 185 lei/zi dacă își iau liber să stea cu copiii acasă în epidemia COVID-19

 

Marţi, 17 martie 2020, intră în vigoare legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Pentru aplicarea acesteia mai este necesar ca Guvernul să stabilească prin hotărâre numărul de zile acordate în acest scop.

Indemnizaţia pe care o vor încasa pentru fiecare zi în care stau acasă cu copilul reprezintă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Există însă o limită: părintele nu poate încasa mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Având în vedere că luna martie are 22 de zile lucrătoare, iar salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, înseamnă că părintele poate primi cel mult 185 de lei pe zi.

“Aceasta înseamnă că, de marţi, părinţii sunt protejaţi şi din punct de vedere financiar, fie că lucrează la stat sau în mediul privat. Angajatorii nu pot refuza acest drept al părintelui câtă vreme munca nu poate fi prestată la domiciliu sau felul muncii nu permite aplicarea dispoziţiilor în legătură cu telemunca. Cererea se face de un singur părinte, iar celălalt trebuie să dea o declaraţie pe propie răspundere din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni”, a declarat avocatul Victor Stănilă, managing partner la Victor Stănilă Law Office.

Banii vor fi acordaţi de angajatori din contul capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia. Ulterior, compania îşi va recupera sumele de la Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Atenţie însă la următoarele condiţii impuse de lege:

  • poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor un singur părinte
  • legea nu se aplică angajaţilor din toate domeniile de activitate. Dacă părintele lucrează într- unul dintre următoarele domenii, poate beneficia de prevederile acestei legi doar cu acordul angajatorului: din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
  • locul de muncă ocupat de părinţi nu permite munca la domiciliu sau telemunca,
  • copilul sau copiii trebuie să aibă până la 12 ani şi să fi înscrişi în cadrul unei unități de învățământ,
  • în cazul părinţilor cu copii cu dizabilități, vârsta acestora trebuie să fie de până la 18 ani. Şi aceştia trebuie să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ.