Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe acest lucru la primăria localității de domiciliu

Părinții români care pleacă să muncească peste hotare au obligația de a urma anumiți pași pentru siguranța copiilor pe care îi lasă în țară.

Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe acest lucru la primăria localității de domiciliu

Conform Legii 272/2004, părintele care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.

Înștiințarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz. Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Dispozițiile legii sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.

În prezent, nu se cunoaşte numărul exact al copiilor rămaşi acasă în urma plecării unuia sau ambilor părinţi în străinătate pentru perioade lungi de timp.

Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale fac demersuri în vederea determinării numărului acestor copii şi cu toate acestea, dimensiunea reală a acestui fenomen rămâne necunoscută.