Nu mai este nevoie de acordul vecinilor pentru firmele de apartament

Legea a fost promulgată de președinte.

Nu mai este nevoie de acordul vecinilor pentru firmele de apartament

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, care va permite românilor să-și deschidă firme cu sediul social în apartamente fără să aibă nevoie de acordul vecinilor, dacă nu au activitate la sediu.

Reamintim că pe 23 aprilie 2020 această lege a fost reexaminată și adoptată din nou de Parlament.

„Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate”, prevede legea reexaminată de Parlament și promulgată acum de președinte.

Legea 196/2018 prevede la art. 40 că „schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării”. Acest aviz nu va mai fi însă necesar, cu respectarea noilor prevederi legale aprobate de Parlament.

De asemenea, noua lege va permite unei persoane fizice sau juridce să fie asociat unic în mai mult de o firmă.

Astfel, noua lege elimină din Legea 31/1990, a societăților comerciale, articolul 14:

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată.

O altă modificare permite funcționarea mai multor sedii de firme în același imobil, indiferent de numărul camerelor.

Astfel, noua lege abrogă și alin. 4 al art.  17 din Legea 31/1990: „La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare”.