În timp ce se pregătește tăierea de sporuri la bugetari, Parlamentul dă bani în plus angajaților din ministere

Reprezentanții statului în Adunările Generale ale Acționarilor vor fi din nou remunerați pentru participarea la ședințe. Propunerea aparține deputațilora, care consideră că angajații ministerelor trebuie plătiți pentru această activitate, pe motiv că ar consuma timp în pregătirea ședințelor, în condițiile în care aceștia primesc deja salarii în ministerele respective.

În timp ce se pregătește tăierea de sporuri la bugetari, Parlamentul dă bani în plus angajaților din ministere

La doar trei ani de la apariția Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este acționar, indemnizațiile membrilor AGA au fost desființate. Astfel, a fost modificat articolul 14, interzicându-se operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor. Parlamentarii au decis însă să modifice din nou ordonanța și să acorde bani pentru membrii AGA. Prin modificările propuse se intenționează corectarea alin.(l) al art. 14 în sensul de a permite plata unei sume, procent de 15% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor membrilor adunărilor generale ale acționarilor, remunerații, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. Necesitatea acestor modificări ține cont de activitatea și răspunderea participanților, precum și de faptul că Ordonanța 26/2013, în forma adoptată inițial a avut ca scop nu eliminarea acestor sume, ci limitarea remunerațiilor reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor și stabilirea modalității de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, pentru un serviciu prestat se acorda o anumită sumă care reprezenta participarea la ședințele adunărilor”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Spor de obligații și responsabilități

Deputații consideră că membrii AGA trebuie plătiți pentru că, în contractul de mandat, pe lângă responsabilitățile cadru prevăzute de lege pentru membrii adunărilor generale ale acționarilor și criteriile de performanță specifice, se prevăd și anumite obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii etc.

”Or, prin urmare, atât timp cât membrii adunărilor generale ale acționarilor au responsabilități și obligații clar stabilite, consumă timp pentru pregătirea ședințelor, dar și pentru desfășurarea lor în condițiile legii, iar aceste activități sunt absolut obligatorii pentru funcționarea operatorilor economici, considerăm necesară și remunerarea acestora pentru munca facută, pentru asigurarea unui tratament egal între toți actorii implicați în forurile de conducere ale unei societăți, precum și pentru optimizarea cheltuielilor societăților la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect, o participație majoritară”, susțin parlamentarii.

Plătiți de două ori

În cazul societăților cu capital de stat, reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor sunt angajați ai ministerelor de care aparțin respectivele societăți, ceea ce înseamnă că aceștia deja sunt remunerați de instituțiile în care sunt angajați. În cazul în care compania nu este cu capital integral de stat, la AGA pot participa toți acționarii sau reprezentanții acestora, care decid asupra politicii economice și asupra activității ei, asigurându-se că măsurile luate contribuie la o creștere a valorii acțiunilor deținute.

Sursa: Național