Chiriile din pandemie ale magazinelor din mall-uri ar putea fi plătite de Stat

Chiriașii magazinelor vor primi un ajutor de stat de 160 de milioane de lei.

Chiriile din pandemie ale magazinelor din mall-uri ar putea fi plătite de Stat

Statul vrea să le plătească chiria magazinelor din mall-uri, care au fost închise în perioada stării de urgență. Sprijinul este valabil și pentru companiile care nu și-au putut desfășura activitatea, iar contractele cu proprietarii sediilor nu au putut fi suspendate. Ajutorul ar ajunge la 800.000 de euro de beneficiar.

Din 16 martie până în 14 mai, România s-a aflat în stare de urgență, perioadă în care țara a fost practic închisă. Doar magazinele de strictă necesitate și farmaciile au funcționat, astfel că afacerile au fost date peste cap.

Cel mai mult au avut de suferit companiile nevoite să pună lacăt, dar mall-rile, redeschise abia la 15 iunie.

Nouă proprietari de centre comerciale din București și 24 orașe regionale, care dețin în total un număr de 52 proiecte cu peste 4.600 chiriași, au trimis Guvernului o scrisoare, la finalul lunii mai, prin care solicitau reluarea activităților.

Ei se plângeau atunci că la nivelul încasărilor operatorii economici au atras pierderi de aproximativ 750 de milioane de euro, iar cei mai mulți au plătit în continuare chirii lunare de mii de euro, deși nu mai încasau nici un ban.

Guvernul a dat ordonanță de urgență pentru a plăti chiriile buticurilor

Astfel că Executivul s-a gândit acum să-i ajute. În acest sens, astăzi, 3 spetmebrie, Guvernul a trecut Ordononțade Urgență 7, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a caror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total în perioada starii de urgență si a starii de alertă, în contextul crizei Covid-19. „Operatorii economici a căror activitate a fost supendată temporar în cadrul centrelor comerciale dețin o pondere importantă în contribuțiile la bugetul de stat, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie sprijin constând în capital de lucru care urmează a fi utilizat pentru finanțarea parțială a plății anumitor costuri datorate, dintre care costurile cu chiriile reprezintă o parte importantă pentru mulți astfel de operatori economici (...) . Se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice pentru a acoperi o parte din costurile cu chiriile pentru întreprinderile a caror activitate a fost suspendată de Guvern pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, respectiv pentru perioada 16 martie - 15 iunie”, se arată în document.

3.000 de buticari, ajutați cu 160 de milioane de lei

Prin schema de ajutor statul va oferi pentru 3.000 de beneficiar un sprijin de 160 de milioane de lei, adică în jur de maximum 800.000 de euro de beneficiar, sumă care reprezintă 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

Semnarea contractului cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până la 31 decembrie 2020, iar plata sumelor până la cel târziu 1 martie 2021. Banii sunt asigurați de la bugetul de stat prin Ministerului Economiei.

Cum vor fi făcute plățile către chiarșii mall-urilor

Plățile vor fi făcute direct către chiriași, pe baza principiului „primul venit, primul servit”, conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată.

Sumele provenite din această schemă de ajutor de stat și încasate de către beneficiari nu pot face obiectul popririlor si executărilor silite. Cei care primesc ajutorul de stat sunt obligați să-și mețină  afacerea cel puțin șase luni și să facă plata către proprietarii mall-urilor în maximum cinci zile lucrătoare

Condițiile pe care chiriașii mall-urior trebuie să le îndeplinească

Intreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

 • să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei;
 • să-și desfăşoare activitatea în centre comerciale cu suprafața mai mare de 15.000 de mp, având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020;
 • să fi beneficiat din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului;
 • să beneficieze de o reducere de minim 15% din chiria fixă, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data reluarii activității;
 • să fi agreat extinderea perioadei contractuale a contractului de închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minimum 6 luni (perioada egala cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculate de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept .

Cum se înscriu chiriașii mall-urilor ca să obțină ajutorul de stat

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

 • înregistrarea prin accesarea aplicației informatice dedicate acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;
 • depunerea certificatului de urgență;
 • depunerea declarației pe propria raspundere cu privire la orice ajutor de stat primit pe cadrul temporar pentru ajutor Covid;
 • depunerea bilanțului contabil pe anul 2019;
 • depunerea online a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilitatii plăților;
 • depunerea online a bilanțului contabil semestrial;
 • depunerea certificatului de atestare fiscală;
 • depunerea copiei după contractul de închiriere din care să rezulte nivelul chiriei aferente lunii februrarie;
 • depunerea documentelor doveditoare pentru primirea discount-ului de minimum 50% acordat chiriașului în perioada de urgență;
 • depunerea documentelor doveditoare pentru acordarea unui discount chiriașului de minimum 15% pe operioadă de minimum 6 luni de la reluarea activității, inclusiv prin acordarea facilităților de către centrele comerciale prin trecerea la chiria procentuală;
 • depunere declarației pe propria răspundere conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 din data de 14.07.2020, privind condiționarea acordării sprijinului financiar;
 • primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.

În cazul în care beneficiarii nu vor respecta condițiile vor fi nevoiți să dea banii înapoi.