CCR a decis că părinţii au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi după vârsta de 16 ani

Curtea Constituţională a României a decis că părinţii au dreptul la indemnizaţie şi concediu pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi după vârsta de 16 ani. Decizia CCR este definitivă.

CCR a decis că părinţii au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi după vârsta de 16 ani

Curtea Cunstituţională a luat această decizie în urma unei sesizări făcute de Avocatul Poporului.

Magistraţii Curţii Constituţionale au decis că sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate nu este constituţională.

„Articolul 26 din această OUG prevedea că „în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.

CCR a constatat că diferenţa de tratament juridic rezultată din sintagma „în vârstă de până la 16 ani” nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecţiuni grave.

Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru „contravine atât prevederilor art.16 alin.(1) din Constituţie, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât şi prevederilor art.49 din Constituţie privind protecţia specială a copiilor. Întrucât este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art.16 alin.(1) din Constituţie, remediul constituţional specific îl reprezintă acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 şi 18 ani”.