Capitalul social de 200 de lei necesar pentru înființarea unei firme a fost eliminat

Înfiinţarea unei firme va fi mai uşoară.

Capitalul social de 200 de lei necesar pentru înființarea unei firme a fost eliminat

Procesul de înfiinţare a unei companii va fi mai uşor, după ce a fost eliminate obligativitatea capitalului social de 200 lei, începând cu data de 5 noiembrie.

Astfel, prin Legea 223/2020 s-a eliminat obligativitatea capitalului social de 200 lei, la constituirea unei societăţi cu răspundere limitată (SRL).

Cu toate acestea, atrage atenţia Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de un leu, pentru că acesta se divide în părţi sociale egale.

De asemenea, la înmatricularea unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) a fost eliminată obligaţia de a face dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) s-a modificat în sensul că la înmatricularea societăţilor cererea va fi însoţită de (...) b) «dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată»”.

În plus, înmatricularea societăţii sau, după caz, schimbarea sediului social nu mai este condiţionată de înregistrarea, în prealabil, la unităţile teritoriale ANAF, a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

Au fost simplificate de asemenea formalităţile privind transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii.

Astfel, înregistrarea în registrul comerţului a transmiterii dreptului de proprietate asupra părţilor sociale către persoane din afara societăţii se face într-o singură etapă, prin utilizarea cererii de înregistrare, fiind astfel eliminată etapa depunerii şi menţionării hotărârii adunării generale a asociaţilor privind transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii.