Armata Română va ajuta la efectuarea controalelor APIA pentru subvenții

Controalele APIA pentru subvenții vor fi făcute cu ajutorul Armatei Române! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune ca activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României se fie executate de către Ministerul Apărării Naționale (MapN).

Armata Română va ajuta la efectuarea controalelor APIA pentru subvenții

Aceeași structură se va ocupa și de actualizarea hărților cu suprafețele lucrate de către fermierii care cer subvenții.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2030, activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naționale”, se arată în propunerea de modificare a Ordonanței 21/2010, articolul 1, alineatul 2, postată pentru consultare publică luni, 21 septembrie 2020, pe site-ul instituției guvernamentale amintite mai sus.

În plus, potrivit propunerii de act normativ, și activitatea de digitizare și actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obținute, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se execută tot de către MApN pentru o suprafață de cel mult 25.000 km pătrați anual.

Mai mult, noul act normativ prevede că serviciile vizate să fie plătite în avans, cu 7,5 milioane lei, către MApN, în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de servicii.

„Prin derogare de la prevederile art. 52 alin.(8) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea activităţilor prevăzute la art.1 alin.(2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura stabilită potrivit art.1 alin.(4), efectuează plata în avans, de la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură, și Vânătoare”, titlul „Bunuri și servicii”, articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, în sumă de 7.500.000 lei, către Ministerul Apărării Naţionale, pentru structura desemnată potrivit art.1 alin.(3), în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de servicii pentru anul 2021”, se mai menționează în document.

Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se vor putea pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, autorităţilor publice centrale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti și consiliilor județene, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea şi Ministerul Apărării Naţionale.