Academia de Poliție a pierdut procesul intentat de o studentă exmatriculată

Academia de Poliţie, învinsă în instanţă de o studentă exmatriculată. Judecătorii au anulat prevederile abuzive din regulament

Academia de Poliție a pierdut procesul intentat de o studentă exmatriculată

Judecătorii Tribunalului Vaslui au dat câştig de cauză studentei care, la sfârşitul celui de-al doilea an de studiu, a fost exmatriculată din Academia de Poliţie pentru că nu a reuşit să acumuleze numărul minim de credite impus de unitatea de învăţământ superior. 

Instanţa a dispus anularea hotărârii de examatriculare, dar şi a prevederilor abuzive din regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Judecătorii au stabilit că patru dintre articole contravin legii.

„Anulează în parte Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4527124/2019 în ce priveşte dispoziţiile din art. 35, art. 36 alin 2, art. 49 alin 4 lit. b şi art. 50 alin 2 cu referire la art. 49 alin 4 lit. b. Anulează decizia nr. 92 din 28 11 2019 emisă de Rectorul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, se menţionează în hotărârea pronunţată pe 16 noiembrie de Tribunalul Vaslui. 

Decizia instanţei nu este definitivă, părţile având la dispoziţie 15 zile pentru a exercita o eventuală cale de atac.

Cazul studentei din Vaslui nu este unul singular. El vine la un an după ce o altă instanţă din ţară, Curtea de Apel Oradea (care a judecat cazul unui student exmatriculat din Academia de Poliţie), a stabilit că prevederile regulamentului referitoare la exmatricularea studenţilor sunt abuzive, deoarece contravin Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, precum şi a Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile.

Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” este singura unitate de învăţământ superior din România unde numărul minim de credite pe care trebuie să le obţină studenţii pentru promovare este de 60 de credite, cât reprezintă şi numărul maxim.

În cazul celorlalte unităţi de învăţământ superior din ţară, numărul minim de credite este de 30, cu posibilitatea susţinerii restanţelor în anul următor de studii. Studenta din Vaslui obţinuse la finalul celui de-al doilea an de studii 50 de credite, astfel că s-a dispus exmatricularea ei.

Decizia a fost luată în baza aceloraşi prevederi din regulament, pe care Curtea de Apel Oradea le-a anulat în toamna anul 2019.

La începutul anului universitar 2019-2020, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a elaborat un nou regulament, menţinând aceleaşi dispoziţii în cazul exmatriculărilor pentru neîndeplinirea numărului minim de credite.

Pentru a nu dispune anularea prevederilor, aşa cum solicitase instanţa din Oradea, instituţia de învăţământ a recurs la un artificiu: a schimbat numerotarea articolelor din regulament. 

Numărul minim de credite, acelaşi cu numărul maxim 

Controversele legate de regulamentul Academiei de Poliţie au fost lămurite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar ce a avut ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept.

Magistraţii Curţii Supreme au hotărât că „ stabilirea numărului de credite minim pentru promovare care să fie egal cu numărul maxim de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu nu înseamnă respectarea dispoziţiil or ar t . 15 alin. l din Legea 288/2004 nefiind nici în spiritul acestor dispoziţii şi nici al celor privind Sistemul European de Credite de Studiu Transferabile.

Din punct de vedere logic şi fizic, numărul maxim şi minim de credite nu poate să coincidă. Autoritatea publică poate emite regulamente proprii, însă acestea pot fi emise numai în condiţiile şi în spiritul legii.

Este evident că dispoziţiile regulamentare emise de către Academia de Poliţie în ceea ce priveşte impunerea unui număr minim de 60 de credite de studiu transferabile pentru promovarea unui an de studiu nu corespund nici literei, şi nici scopului dispoziţiilor Legii 288/2004, Legii 1/2001, Ordinului M.E.C nr.(...)/2005 şi Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile”.

Europol: Abuzul de putere se răsfrânge asupra studenţilor

Studenta din Vaslui a reuşit să îşi continue studiile în anul al treilea, după ce, în primăvară, judecătorii au suspendat efectele hotărârii de exmatriculare, până la judecarea definitivă a cauzei pe fond. Sindicatul Europol a atras şi el atenţia asupra regulamentului Academiei de Poliţie, considerându-l abuziv.

„Academia de Poliţie nu e la prima exmatriculare abuzivă, Curtea de Apel Oradea a dat câştig de cauză altui student exmatriculat în urmă cu un an, din aceleaşi motive imputate ca şi Andreei. Deşi tot mai multe instanţe de judecată constată ilegalitatea Regulamentului întocmit şi votat de Senatul Academiei, acesta încă este în vigoare şi în continuare sunt studenţi care au de suferit, ceea ce arată în mod explicit atât lipsa de implicare a managerilor vremelnic aflaţi la cârma acestei instituţii, cât şi abuzul de putere care se răsfrânge asupra studenţilor”, arată Sindicatul Europol.

Sursa: Adevărul